ระบบการจัดการสารสนเทศการใช้จ่ายงบประมาณแบบบูรณาการจังหวัดสกลนคร
Sakon Nakhon e-Integrated Budget Information Management : e-IBIM
ประเมินความพึงพอใจ
(คะแนนเฉลี่ย 31,396.7 จากการให้คะแนน 615 ครั้ง)
สถิติการเข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมทั้งหมด 0
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 0
ผู้เข้าชมอาทิตย์นี้ 0
Online ทั้งหมด 0
×